SCIO - frekvens och energimedicin

SCIO är ett databaserat instrument för energimedicinsk behandling, förenklat en modern form av akupunktur. SCIO mäter kroppens energi obalanser och kan elektriskt korrigera obalanser och stärka kroppens egen självläkande förmåga. Den kan lindra symptom och ge ett ökat välbefinnande.

Marie Erixon är auktoriserad SCIO terapeut och har arbetat med Scio i 19 år samt utbildar även terapeuter.  

Mer info på www.qxsubspace.com