Vitamin B12

Vitamin B12 Kobalamin är en vattenlöslig B-vitamin. Den finns i formerna Cyanocobalamin, Hydroxykobalamin och Metylkobalamin.

Metylkobalamin Sublingualis är en tablett som absorberas lätt till nervsystemet och skall smältas under tungan.

Vegetarianer och veganer har ofta stort behov av B12 eftersom vegetarisk kost innehåller mindre B12 än animalisk kost.

Symtom på vitamin B12-brist

  • Yrsel, håglöshet, balansstörningar och viktminskning
  • Extrem trötthet (så djup att den kan förväxlas med depression)
  • Minnesstörningar
  • Stickningar i händer och fötter, domningar
  • Sämre reflexer och koordinatförmåga
  • Irritation och svårigheter att koncentrera sig

B12-brist i centrala nervsystemet kan mätas i ett blodprov som heter Homocystein. Högt Homocystein i blodet är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. För vidare information om B12, folsyra och homocystein kontakta Natural Life.